ITC ILOE

רמקול חי פועליום החדשנות 2021 התקשר בשידור חי ל לנסוע פחות ITC ILO קיבלה את השיחה הכללית בזמן יום החדשנות כדי להדגים שניתן להשתמש בטכניקות הולוגרפיות כדי להגביל...

banlieue

ביצועים הולוגרפייםבהשקת קו אופנה ביצוע רציף מבלי להיות נוכח פרנה הצליחה להופיע ברציפות במהלך השקת הליין החדש ב- Slot Zeist מבלי להיות ממש...