רמקול חי פועל
יום החדשנות 2021

התקשר בשידור חי ל
לנסוע פחות

ITC ILO קיבלה את השיחה הכללית בזמן יום החדשנות כדי להדגים שניתן להשתמש בטכניקות הולוגרפיות כדי להגביל פליטות.